Portfolio

ดำเนินคดีกับกลุ่มลูกหนี้ธนาคารออมสิน

  • 2019-07-17 16:40:31

ดูแลคดีทุกประเภทให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  • 2019-07-17 16:41:02

ดำเนินงานคดีให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ.

  • 2019-07-17 16:41:21

ทนายความให้แก่บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

  • 2020-04-01 14:32:21

ทนายความให้แก่บริษัท กาแล็คซี่ ออโต้เทค จำกัด

  • 2020-04-01 15:17:22

ทนายความให้แก่บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด

  • 2020-04-01 15:19:37