เกี่ยวกับเรา

ค่านิยมองค์กร


1. สร้างสรรค์ แบ่งปันโอกาสสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

2. กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

3. สร้างสรรค์แนวคิดใหม่และรังสรรค์สู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ

4. บริการด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจและเป็นกันเอง

5. เสริมความแข็งแกร่งด้วยพลังขององค์กร เพื่อความสำเร็จร่วมกัน

6. กล้าทดลองในสิ่งใหม่ พร้อมก้าวไปเป็น ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารหนี้อันดับหนึ่ง

7. คำนึงและคาดการณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เหนือกว่า ความคาดหมาย