ติดต่อเรา


ข่าวสาร

ดูข่าวสารทั้งหมด

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมาย และสาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน

ดูผลงานทั้งหมดของเรา

ผลงานส่วนหนึ่งของเรา

คดีที่อยู่ระหว่างดำเนินการและอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท

ดำเนินคดีกับกลุ่มลูกหนี้ธนาคารออมสิน

  • 2019-07-17 16:40:31

ดูแลคดีทุกประเภทให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  • 2019-07-17 16:41:02

ดำเนินงานคดีให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ.

  • 2019-07-17 16:41:21

ทนายความให้แก่บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

  • 2020-04-01 14:32:21

ทนายความให้แก่บริษัท กาแล็คซี่ ออโต้เทค จำกัด

  • 2020-04-01 15:17:22

ทนายความให้แก่บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด

  • 2020-04-01 15:19:37
ดูบุคลากรเราทั้งหมด

บุคลากรคุณภาพของเรา

ทีมนักกฎหมายที่มีคุณภาพและประสบการณ์ของบริษัท

นายนิติ เลิศฤทธิ์ศิริกุล

หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

นางสาวนันทพร คราวจันทึก

ทนายความ

นายสิทธิศักดิ์ ลิปิเลิศ

ทนายความ

สำนักงานใหญ่
449/11 หมู่บ้านเดอะไพรด์ ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ : 044-346204 , 094-364-5858
โทรสาร : 044-346205
อีเมล์: contact@spl.co.thสาขาสีคิ้ว 
เลขที่ 352-3 หมู่ 2 ถนนชุมค้า ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 30140
เบอร์โทรศัพท์: 044-411-403 , 086-475-2771
โทรสาร : 044-411-929
อีเมล์: contact.sk@spl.co.th 
สาขากรุงเทพมหานคร
เลขที่ 3 อาคารพร้อมพันธ์ุ 3 ชั้นที่ 17 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์: 02-026-0528 , 099-0353626
โทรสาร : 02-024-6767
อีเมล์: contact.bkk@spl.co.th 


  สาขามหาสารคาม
  เลขที่ 331/3   ถนนผดุงวิถี   ตำบลตลาด  อำเภอเมืองมหาสารคาม  
  จังหวัดมหาสารคาม 44000
  เบอร์โทรศัพท์ : 094-5189992
  โทรสาร : 043-021217
  อีเมล์: contact.msk@spl.co.th


  สาขาเชียงใหม่
  โครงการ ดิ ออฟฟิศ พลัส เลขที่ 55 ชั้น 1 ห้อง 111 หมู่ 7
  ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  เบอร์โทรศัพท์ : 063-513-6006
  โทรสาร : -
  อีเมล์: contact.cm@spl.co.th