ร่วมงานกับเรา

รับสมัครตำแหน่งทนายความ เปิดรับสมัครหลายตำแหน่ง


  • ทนายความอิสระประจำจังหวัดภูเก็ตและพังงา 1 อัตรา
  • ทนายความอิสระประจำจังหวัดระนองและชุมพร 1 อัตรา
  • ทนายความอิสระประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี 1 อัตรา
  • ทนายความอิสระประจำจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว 1 อัตรา
  • ทนายความอิสระประจำจังหวัดตาก สุโขทัยและกำแพงเพชร 1 อัตรา

โดยคุณสมบัติ ต้องมีใบอนุญาตทนายความไม่น้อยกว่า 2 ปี เพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไป

สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีความชำนาญด้านโปรแกรม Microsoft Excel , Word และ Outlook


รับสมัครตำแหน่งธุรการและผู้ช่วยธุรการ เปิดรับสมัครหลายตำแหน่ง 


  • พนักงานบัญชี  1 ตำแหน่ง ประจำ ณ บริษัทฯ สาขานครราชสีมา โดยมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาตรี

สาขาการบัญชี เพศหญิง อายุตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไป สามารถขับรถยนต์ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีความชำนาญด้านโปรแกรม Microsoft Excel , Word และ Outlook 

  • พนักงานธุรการฝ่ายคดี  1 ตำแหน่ง ประจำ ณ บริษัทฯ สาขาสีคิ้ว โดยมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำว่า ปวช ปวส หรือเทียบเท่า 

เพศหญิง อายุตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไป สามารถขับรถยนต์ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีความชำนาญด้านโปรแกรม Microsoft Excel , Word และ Outlook

  • ผู้ช่วยพนักงานธุรการฝ่ายคดี  1 ตำแหน่ง ประจำ ณ บริษัทฯ สาขามหาสารคาม โดยมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำว่า ปวช ปวส หรือเทียบเท่า

เพศหญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป สามารถขับรถยนต์ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีความชำนาญด้านโปรแกรม Microsoft Excel , Word และ Outlook

วันเวลาทำงาน วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 8.00 ถึง 17.00 นาฬิกา หยุดวันอาทิตย์


สามารถติดต่อได้ที่


  • ผู้สมัครสามารถยื่นโปรไฟล์ได้ที่ Email : job@spl.co.th หรือ ติดต่อได้ที่เบอร์ 044-346204 , 083-237-2252

หรือ ยื่นได้ด้วยตนเอง ณ บริษัท สำนักงานกฎหมายสิทธิประชา จำกัด ที่อยู่ 449/11 โครงการเดอะไพรท์ รุ่งนิรันดร์ ถนนสืบศิริ 

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตลอดวันทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เวลา 8.00 ถึง 17.00 นาฬิกา