เกี่ยวกับเรา

                                

            บริษัท สำนักงานกฎหมายสิทธิประชา จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือนเมษายน 2562 เดิมใช้ชื่อว่า สำนักงานกฎหมายสิทธิประชา เปิดทำการครั้งแรกเมื่อปี 2528 ณ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีหัวหน้าสำนักงานชื่อนายชูศักดิ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล กระทั่งต่อมาในปี 2554 นายนิติ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ได้เข้ามาดูแลกิจการแทนบิดา โดยมีนโยบายการจัดสรรบริหารงานและการบริหารคดีให้แก่หน่วยงานธนาคารและสถาบันการเงินอื่น รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดนครราชสีมา ให้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ กระทั่งในปี 2562 ได้ก่อตั้ง บริษัท สำนักงานกฎหมายสิทธิประชา จำกัด โดยมีแนวความคิดให้ทนายความและพนักงาน มีรายได้และการงานที่มั่นคง ประกอบกับส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ทนายความและพนักงานของบริษัทในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งเสริมสร้างให้ทนายความมีความสามารถและมีคุณภาพเพื่อสร้างนักกฎหมายที่ดีสู่สังคม โดยในปัจจุบันบริษัท สำนักงานกฎหมายสิทธิประชา จำกัด มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ ณ จังหวัดนครราชสีมา และได้เปิดที่ทำการบริษัทฯสาขาไว้หลายแห่ง อาทิเช่น สำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร , สำนักงานสาขาอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา , และสำนักงานสาขาจังหวัดมหาสารคาม 

             บริษัทได้รับการไว้วางใจจาก บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ให้เข้าดำเนินงานเกี่ยวกับกลุ่มคดีของบริษัทฯในพื้นที่เขตภาคอีสานตอนล่าง พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่ภาคเหนือ ในปีเดียวกันบริษัท สำนักงานกฎหมายสิทธิประชา จำกัด ได้รับมอบหมายให้ดำเนินคดีของกลุ่มลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และในปัจจุบันบริษัท สำนักงานกฎหมายสิทธิประชา จำกัด ยังได้รับการไว้วางใจจากบริษัทมหาชน ได้แก่ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นทนายความในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งยังมีอีกหลายบริษัทที่ได้ไว้วางใจให้บริษัท สำนักงานกฎหมายสิทธิประชา จำกัด เข้าดำเนินงานคดีให้แก่บริษัท อาทิเช่น บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด , บริษัท แกแล็คซี่ ออโต้เทค จำกัด และอีกหลายบริษัทในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง เป็นต้น